Jak správně měřit nohuCo budete potřebovat k měření

  1. krejčovský metr
  2. tužku
  3. list papíru velikosti A4

Měření délky


  1. Dejte nohu na list papíru. Papír by měl být umístěn na rovné a trvdé podložce.
  2. Obkreslete tužkou na papír tvar nohy. Tužku se snažte stále držet kolmo k papíru.
  3. Změřte délku obrysu nohy, tj. od konce paty (a) do nejdelšího místa prstů (b).

Měření obvodu (šíře nohy)


  1. Provlékněte si pod nohou v místě, kde končí prsty, krejčovský metr.
  2. Metrem obtočte nohu a na nártu jej spojte. Zjištěnou míru obvodu si zapište.